Ticari büyümenin en temel ilkesi; nitelikli insan kaynağıdır.

Etis Lojistik, bu doğrultuda evrensel ilkelere sahiptir. Etis Lojistik, insan kaynakları politikası gereğince verimliliği, kaliteyi ve çalışanların motivasyonunu maksimum düzeyde artırma gayretindedir. Nitelikli insan gücünü çekerek, bu gücü geliştirmekte ve kalıcılığını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Etis Lojistik'te çalışanlar duyarlıdır, bireysel farklılıklara saygılıdır ve eşit haklara sahiptir. Kurumda, stratejilere uygun insan kaynakları yönetimi uygulanmaktadır. Kurumsal görevlerde liyakate önem verilmekte, bilgi ve becerinin sürekli geliştirilmesine imkân sağlanmaktadır.

-e-CV

-Your message has been sent.
We will get back to you as soon as possible.