Kuruluşların, topluma ve ülkeye yönelik temel görevleri vardır.

Ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde, kültürel farklılıkları koruyup toplumsal barışa ve refaha katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Tüm kademelerimizde bireysel gelişimi ve eğitimi destekleyen, insana sevgiyi ve saygıyı temel alan, çevre bilinciyle hareket eden, toplumsal hassasiyetleri gelişmiş duyarlı bireylerler olarak yolumuza devam ediyoruz.
Etis Lojistik olarak; kamu yararı, sosyal adalet ve kurumsal şeffaflık gibi ilkelerimize bağlı, toplumsal, ekonomik ve kültürel değerlerimizin yüceltilmesi adına, tüm personelimizin sosyal ve kültürel farklılıklarını sahiplenerek; çalışma şartlarını azami derecede iyileştirmeye özen gösteriyoruz.